roboty ziemne: przygotowanie terenu pod budowę (zarówno małych domków jednorodzinnych jak
również dużych obiektów budowlanych) wykopy oczek wodnych, basenów, kanalizacji, niwelacja
prace rozbiórkowe
wyburzanie - konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe
wykopy ziemne, nasypy, wały
załadunek materiałów sypkich
wałowanie, hałdowanie terenu