Rok 2013 - obecnie trwają kompleksowe roboty ziemne przy budowie pawilonu handlowego INTERMARCHE
przy ul. Lubelskiej w Rykach. Prace wykonywane są w terminie i na bieżąco.


Rok 2011 – październik zostały wykonane roboty budowlane drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin
– przedłużenie ul. Mełgiewskiej w ciągu drogi ekspresowej S12,S17, S19.


Rzeszów 2012 rok, zostały wykonane prace ziemne, wykopy , niwelacja terenu załadunek i wywóz ziemi
pod budowę bloku mieszkalnego.


MAJ 2013 – Rozbiórka pawilonu mieszkalnego łącznie z magazynami w Sandomierzu. Prace zostały wykonane w terminie i zgodnie z umową.